Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map
Παραγωγή CO2

Όπως είναι γνωστό ,τα φυτά παίρνουν τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται από το έδαφος, εκτός του
CO2 το οποίο αντλούν από τον αέρα. Το 2 είναι η βασική πηγή άνθρακα (C) για τα φυτά, στοιχείου απαραίτητου για την ανάπτυξη τους και την δημιουργία καρπών.

Στον κλειστό χώρο του θερμοκηπίου, όπου η πυκνότητα των φυτών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δημιουργούνται υψηλές απαιτήσεις σε CO2.

 

Για τον λόγο αυτό, έχει εγκατασταθεί στην εταιρία μας, μονάδα επεξεργασίας των καυσαερίων των μηχανών, η οποία μέσω κατάλυσης, καθαρίζει και μετατρέπει τα καυσαέρια σε καθαρό CO2 το οποίο διοχετεύεται και εμπλουτίζει το εσωτερικό του θερμοκηπίου.

 

Η δυναμικότητα της μονάδος παραγωγής CO2 είναι 1,5 τόνος/ ώρα. 


 

 

   Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα