Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map

Φυτοπροστασία

Στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή και διάθεση φρέσκων προϊόντων υψηλής διαθρεπτικής αξίας, απαλλαγμένων από υπολείμματα φυτοφαρμάκων αλλά και η φροντίδα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της.


Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται οι αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, έχοντας ως κύριο μέλημα την πρόληψη και όχι την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει αναπτυχθεί μοντέλο φυτοπροστασίας που στηρίζεται στις παρακάτω δράσεις:

  • πλήρως ελεγχόμενο κλίμα του θερμοκηπίου (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός κλπ) ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, με στόχο τον περιορισμό της πιθανότητας προσβολής από ασθένειες
  • εγκατάσταση εντομοστεγών διχτύων στα παράθυρα του θερμοκηπίου με στόχο τον περιορισμό εισόδου εντόμων από γειτονικές καλλιέργειες.
  • σχολαστική παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού και των επισκεπτών (ειδική ενδυμασία, απολύμανση παπουτσιών κλπ)για αποφυγή μεταφοράς εχθρών και ασθενειών
  • έλεγχο και καταπολέμηση εντόμων, ζιζανίων, τρωκτικών κλπ περιμετρικά του θερμοκηπίου
  • εγκατάσταση κολλητικών / χρωματικών παγίδων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσμών των εντόμων
  • πραγματοποίηση ημερήσιου έλεγχου της υγιεινής των φυτών από εκπαιδευμένο προσωπικό (scouting & monitoring) με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον περιορισμό της εξάπλωσής των.
  • εξαπόλυση αρπακτικών και παρασίτων (ωφέλιμα έντομα) με τη βοήθεια των οποίων επιτυγχάνεται ο έλεγχος των εχθρών και η αποφυγή χρήσης χημικών προϊόντων
Το πρόγραμμα φυτοπροστασίας της εταιρείας υλοποιείται απο έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με την πολύτιμη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων (Χαραντώνης ΑΕ-Koppert ) με πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτόν.


  Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα