Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map
Ηλεκτρισμός

Σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας περί απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η Agritex Ενεργειακή ΑΕ, εγκρίθηκε ως ένας από τους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας.

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από τρεις μηχανές εσωτερικής καύσεως Caterpillar, ισχύος 1,6 MWe η κάθε μία, συνολικής ισχύος 4,8 MWe, χρησιμοποιώντας ως καύσιμη ύλη το φυσικό αέριο.

Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδος είναι 32.000 MWh, οι οποίες αγοράζονται από τον ΔΕΣΜΗΕ και τροφοδοτούν το εθνικό δίκτυο.

Λόγω της εγκατάστασης συστήματος καθαρισμού και διαχείρισης καυσαερίων, η μονάδα έχει ενταχθεί στην κατηγορία των φιλικών για το περιβάλλον επιχειρήσεων.
  Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα