Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map

Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου

Χρησιμοποιώντας ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων, συνδεδεμένων με κεντρικό υπολογιστή (control panel), γίνεται καταμέτρηση της θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, έντασης ανέμου και ηλιοφάνειας. Οι μετρήσεις αυτές συγκρίνονται με τις ιδανικές για την ανάπτυξη των φυτών συνθήκες και ρυθμίζουν την παρεχόμενη θέρμανση, ύγρανση του χώρου, αερισμό και σκίαση.

Παράλληλα, ελέγχεται και ρυθμίζεται η συγκέντρωση του CO2 στον χώρο του θερμοκηπίου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των φυτών, εμπλουτίζοντας το θερμοκήπιο με το CO2 που παράγεται από την καύση του φυσικού αερίου αφού περάσει από διαδικασία επεξεργασίας.

Αντίστοιχος μηχανισμός λειτουργεί για την ορθολογική λίπανση και άρδευση των φυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του σταδίου ανάπτυξης τους, με συνεχή ρύθμιση της ροής του νερού, της πυκνότητας και του είδους των διαλυμάτων λίπανσης. Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται μέσω συχνών χημικών αναλύσεων το νερό των γεωτρήσεων και τα διαλύματα λίπανσης που εισέρχονται και απορρέουν από το υπόστρωμα της υδροπονίας.  Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα