Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map
Θέρμανση

Η θέρμανση της μονάδος (θερμοκήπιο και λοιπές εγκαταστάσεις) επιτυγχάνεται από :

  • τις μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διαδικασίας συμπαραγωγής ηλεκτρικής με θερμική ενέργεια. Οι μηχανές αυτές, παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρισμού, παράγουν θερμική ενέργεια, συνολικής ισχύος 6 MWth η οποία καλύπτει πάνω από το 85% των θερμικών απαιτήσεων της μονάδος
  • δύο λέβητες φυσικού αερίου, ισχύος 9,3 MWth ο κάθε ένας οι οποίοι συμπληρώνουν την θερμική ενέργεια που δεν καλύπτεται από τη συμπαραγωγή

   Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα