Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map
Ψύξη

Η ψύξη της μονάδος επιτυγχάνεται από ψύκτη απορρόφησης, ισχύος 550 KW ο οποίος ρυθμίζει την λειτουργία του ψυγείου της εταιρείας, έκτασης 276 m2 καθώς και την ψύξη του χώρου του συσκευαστηρίου (1000 m2) και των λοιπών εγκαταστάσεων (γραφεία, συνεργείο κλπ)   Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα