Ελληνικά | Εnglish | Redestos Group | 
Θερμοκήπιο
Καλλιέργεια
Φυτοπροστασία
Διαχείριση Συνθηκών Θερμοκηπίου
Συσκευαστήριο
Διαλογή - Συσκευασία
Τυποποίηση - Σήμανση
Ενέργεια
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
Ψύξη
Παραγωγή CO2
View AGRITEX ENERGY S.A. in a larger map

Τυποποίηση - Σήμανση

Όλες οι συσκευασίες της εταιρίας (χ/β, flow pack, κουπάκι) τυποποιούνται σε ευρωπαλέτες και αποθηκεύονται κατάλληλα μέχρι την μεταφορά τους.

Το προϊόν σημαίνεται σχολαστικά έτσι ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητά του.


Το κάθε τσαμπί σημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα όπου φαίνεται το όνομα του προϊόντος.

Επιπλέον, το κάθε χ/β σημαίνεται με τον κωδικό του προϊόντος στον οποίο ανιχνεύεται η ποικιλία, η συσκευασία και η κλάση και τον κωδικό παρτίδας στον οποίον ανιχνεύεται η ημ/νία συγκομιδής.

Τέλος η κάθε παλέτα σημαίνεται με κωδικό παλέτας στον οποίον ανιχνεύονται όλοι οι προηγούμενοι κωδικοί αλλά και ο αριθμός της παλέτας στην ημέρα συγκομιδής

Επιπλέον αυτών, το κάθε χ/β σημαίνεται με όλες τις σημάνσεις που προβλέπονται απο την σχετική νομοθεσία.
  Ευρετήριο τοποθεσίας    Όροι τοποθεσίας    Προσωπικά Δεδομένα